ΠΟΙΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ;

Οι Καναδέζικες European Goldfields, TVX, και Eldorado Gold, όπως και η Glory Recourses (οι ιδιοκτήτριες εταιρείες των ορυχείων Ολυμπιάδας, Σκουριών και Στρατωνίου, καθώς εκείνου στις Σάπες Ροδόπης), παρά τις εισηγήσεις και ενστάσεις του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) , της Γεωπονικής Σχολής, του Τεχνικού Επιμελητηρίου και παρά τις αντιδράσεις χιλιάδων κατοίκων της Βορείου Ελλάδας (Θράκης, Κιλκίς κ.α.) να μην προχωρήσει η αδειοδότηση του έργου της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός», το Υπ. Περιβάλλοντος δίνει εντολή στο δασαρχείο να υπογράψει με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, «Πρωτόκολλο Εγκατάστασης και Υλοτόμησης», και προχωρούν παράνομα στην πραγματοποίηση του έργου.
Η απόφαση αυτή αφορά 3,273 στρέμματα αρχέγονου δάσους στις Σκουριές , (το οποία διαθέτει πλούσιο και μοναδικό φυσικό περιβάλλον, αξιόλογο ιστορικό και πολιτισμικό τοπίο, του οποίου οι αρχαιολογικοί χώροι περιλαμβάνουν την γενέτειρα του Αριστοτέλη) και 857 στρέμματα στον Κοκκινόλακκα για την κατασκευή χώρου απόθεσης κυανιούχων αποβλήτων.

Αρνητικά επακόλουθα των μεταλλείων εξόρυξης χρυσού στην Ελλάδα:

1. Η εξόρυξη γίνεται με κυανιούχα υδατικά διαλύματα. Το κυάνιο είναι θανατηφόρο ακόμα και σε πολύ μικρές ποσότητες. Μια κουταλιά ενός διαλύματος 2% μπορεί να σκοτώσει έναν ενήλικα, ενώ αρκούν 200 mg υδροκυανίου για το ίδιο αποτέλεσμα. Για να εξορυχτούν 1-3 γρ. χρυσού πρέπει να «κυανωθεί» ένας τόνος κοιτάσματος. Για χρυσό ίσο με ένα κόκκο ρυζιού θα πρέπει αφού κόψουμε τα δέντρα που μας ενοχλούν, να σκάψουμε και να βγάλουμε ένα τόνο χώμα. Σε αυτό ρίχνουμε 610 γρ. κυανιούχου νατρίου (θανατηφόρα δόση 0,1 γρ.) και πάρα πάρα πολύ νερό. Αυτό έχει τα εξής αρνητικά επακόλουθα:
α) Μόλις πάρουμε το χρυσό πρέπει να ξεφορτωθούμε το τοξικό νερό (που;).
β) Επίσης, έχουμε ένα τόνο μολυσμένου χώματος, το οποίο το πετάμε στη χωματερή που κατασκευάσαμε (κι από την οποία μολύνεται όλη η περιοχή).
2. Oι μεταλλευτικές δραστηριότητες έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα, κυρίως λόγω των εκπομπών αιωρουμένων σωματιδίων, βαρέων μετάλλων και τοξικών ρύπων, στην ατμόσφαιρα (διοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, κυανιόντα). Και δεν είναι καθόλου απίθανη, με τη βοήθεια και των καιρικών συνθηκών, η μεταφορά των σωματιδίων σε αποστάσεις που υπερβαίνουν τα 100 χιλιόμετρα. Συμπερασματικά, υπάρχει μια σημαντική υποτίμηση των επιπτώσεων του έργου στην ποιότητα του αέρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι υπολογισμοί των εκπομπών του αρσενικού στον περιβάλλοντα αέρα
3.Εργατικά ατυχήματα , τα οποία -ως γνωστόν- συμβαίνουν πολύ συχνά (πχ. Σε χρυσωρυχείο της Νέας Γουινέας, 19 Αυγούστου 1995, έσπασε το φράγμα της λίμνης αποβλήτων και 839 εκατομμύρια γαλόνια κυανιούχου νερού απελευθερώθηκαν στους ποταμούς. Στο Κιργιστάν, 20 Μαΐου 1998, ένα φορτηγό που μετέφερε κυάνιο για το ορυχείο της Καναδέζικης εταιρείας Cameco, πέφτει από μια γέφυρα μέσα σε ποταμό και 2 τόνοι κυανίου απελευθερωθήκαν στο ποτάμι. 2557 άνθρωποι δηλητηριάστηκαν, 850 νοσηλεύτηκαν, 4 πέθαναν. Στη Ρουμανία (Ιανουάριος 2000) διαρρηγνύεται το φράγμα αποβλήτων και 100.000 κυβικά μέτρα νερού μολυσμένο με κυάνιο και βαρέα μέταλλα πέρασαν από τον παραπόταμο στο «γαλάζιο» Δούναβη. Η οικολογική καταστροφή θεωρήθηκε η σοβαρότερη στον ευρωπαϊκό χώρο μετά το ατύχημα του Τσερνομπίλ.)
4. Χάνονται οι δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης αυτών των περιοχών, που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην γενική ανάπτυξη της χώρας μας. Οι δυνατότητες εναλλακτικού τουρισμού είναι πολλές, όπως: πολιτιστικός, αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, οικολογικός, αθλητικός κ.α.
5. Η βίαιη επέμβαση στο περιβάλλον, σε μοναδική φυσική περιοχή αρχέγονου δάσους, θα αλλάξει το τοπίο με τρόπο ουσιαστικά ανεπανόρθωτο. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «3 οικότοποι στους οποίους θα υπάρξουν παρεμβάσεις (περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ). Όσον αφορά στα είδη χλωρίδας, οι περιοχές επέμβασης χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη σπάνιων ειδών (που περιλαμβάνονται στο παράρτημα V της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) και ειδών που περιέχονται στο Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων φυτών της Ελλάδας, επομένως οι επιπτώσεις στην περιοχή εκτιμώνται ως τοπικά σημαντικές, μόνιμες και μη αναστρέψιμες». Ιδιαίτερα αναφέρουμε ότι τα δάση Οξιάς με Ilex καιTaxus πλούσια σε επίφυτα (Ilici-Fagion) αποτελούν οικότοπο σπάνιο και σημαντικό για την Ελλάδα και έχει προταθεί η ανακήρυξή του σε φυσικό απόθεμα2. Αντίστοιχα ισχύουν και για την ορνιθοπανίδα, αφού έχουν καταγραφεί 153 είδη (από τα οποία 52 ανήκουν στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 2009/147/Ε.Κ, 4 ανήκουν στην κατηγορία SPEC 1 και 20 στην κατηγορία SPEC 2). Ακόμη 3 είδη ανήκουν στα κρισίμως κινδυνεύοντα, 5 στα κινδυνεύοντα, 8 στα τρωτά. Σε ό,τι αφορά τα θηλαστικά, από το σύνολο των 40 ειδών, 10 είδη περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ (αυστηρά προστατευόμενα) της σύμβασης της Βέρνης, και 18 στο Παράρτημα ΙΙ (αυστηρά προστατευόμενα) της σύμβασης της Βόννης.
6. Η άντληση νερού για την προβλεπόμενη εξόρυξη (μέχρι τη στάθμη -663m), μπορεί να προκαλέσει φαινόμενα υφαλμύρισης του παράκτιου υδροφορέα, καθώς οι διάφοροι υδροφορείς της περιοχής, που έχει μεγάλη σεισμικότητα, δεν είναι πλήρως απομονωμένοι. Αν επεκταθεί η μεταλλευτική δραστηριότητα και στις Σκουριές, θα υπάρξουν πρόσθετες επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους της περιοχής. Επισημαίνουμε ότι η παροχή αυτή αντιστοιχεί σε ανάγκες ύδρευσης 40.000 κατοίκων περίπου. Επίσης η ποιότητα του αντλούμενου νερού δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη, διότι ενδέχεται να διηθηθούν ρύποι, οφειλόμενοι στη μεταλλευτική δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί στην περιοχή. Επίσης το ευρύτερο συγκρότημα του Κακκάβου χαρακτηρίζεται από ισχυρές βροχοπτώσεις και η περιοχή έχει ιστορικό πολύ σημαντικών πλημμυρών. Οι νέες μεταλλευτικές δραστηριότητες και η συνακόλουθη αλλαγή της χρήσης γης ενδέχεται να ενισχύσουν τα πλημμυρικά φαινόμενα.
7. Με βάση τα αποτελέσματα των δύο Εργαστηρίων στα οποία ανατέθηκε ο περιβαλλοντικός χαρακτηρισμός των στερεών αποβλήτων, φαίνεται ότι και άλλα απόβλητα επιπλέον του σκοροδίτη είναι επικίνδυνα. Κατά συνέπεια, για όσα από αυτά δεν προβλέπεται να οδηγηθούν για απόθεση στο ΧΥΤΑ επικινδύνων, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ρύπανσης. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δεν αναφέρει κανέναν απολύτως έλεγχο σε ό,τι αφορά στα κυανιούχα στις λίμνες τελμάτων. Τέλος, ένα σημαντικό τμήμα των αποβλήτων της βιομηχανικής δραστηριότητας δεν υπόκειται στις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ. Πρόκειται για τα απόβλητα που, ενώ παράγονται κατά τη διάρκεια εργασιών εξόρυξης ή επεξεργασίας ορυκτών, δεν συνδέονται άμεσα με τη διαδικασία εξόρυξης ή επεξεργασίας, όπως απόβλητα τροφίμων, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, χρησιμοποιημένες στήλες και συσσωρευτές. Η διαχείριση των αποβλήτων αυτών θα πρέπει να υπόκειται εν μέρει στις διατάξεις της οδηγίας πλαίσιο 2008/98/ΕΚ (δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο, αλλά οφείλουν τόσο οι επενδυτές και όσο κι η διοίκηση να τη λάβουν υπόψη και να την εφαρμόσουν.

Θετικά επακόλουθα των μεταλλείων εξόρυξης χρυσού στην Ελλάδα:

1. Θα είμαστε μια από της πρώτες χώρες σε παραγωγή χρυσού, ενώ μέχρι τώρα είναι κυρίως αφρικανικές χώρες, καθώς και η Ινδία, η Κίνα και η Βραζιλία. (Τα συμπεράσματα δικά σας!)
2. Μερικές θέσεις εργασίας (μάλλον όχι υψηλά αμειβόμενες).
3. Το κράτος θα κερδίζει μέσω της φορολογίας (και μόνο από ότι φαίνεται… και ξέρετε πόσο αυστηρό είναι το κράτος μας με τη φορολόγηση των ξένων εταιρειών).
4. Ο πιο κερδισμένος είναι ο Κος Μπόμπολας καθώς το καθεστώς του παραδίνει τη διαχείριση των μεταλλείων χρυσού στη χώρα, όπως επίσης μέσα από εξαγορές (τον Δεκέμβρη του 2011 ανακοινώθηκε η συμφωνία μεταξύ των καναδικών εταιρειών Eldorado και European Goldfields, στην οποία ανήκει η «Ελληνικός Χρυσός» που έχει τα μεταλλεία της Χαλκιδικής, για την εξαγορά της δεύτερης από την πρώτη. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά εξαγορά μετοχών της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» με πολλαπλάσιο τίμημα από αυτό στο οποίο είχε αγοράσει τα μεταλλεία ο Κος Μπόμπολας) σαν μέτοχος της εταιρείας, που έδωσε μόλις 11 εκ ευρώ για την αγορά, έχει κερδίσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ πουλώντας, ενώ ταυτόχρονα κρατάει το ποσοστό του 5% στο νέο σχήμα και του 5% στην «Ελληνικός Χρυσός».

Συμπερασματικά: Με βάση την αξιολόγηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία δόθηκε προς διαβούλευση, και των άλλων διαθέσιμων στοιχείων, το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. θεωρεί ότι το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας δεν είναι αειφόρο, αφού θα αλλάξει ριζικά τον χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής. Ειδικότερα, τα προτεινόμενα έργα στις Σκουριές (νέο μεταλλείο, εργοστάσιο εμπλουτισμού και χώροι απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων) χαρακτηρίζονται από σημαντικές περιβαλλοντικές πιέσεις. Η ΜΠΕ δεν απαντά ικανοποιητικά στις εκτιμήσεις και τις εύλογες ανησυχίες για δυσμενείς επιπτώσεις. Αναφέρονται ενδεικτικά οι επιπτώσεις α) στο φυσικό περιβάλλον (περιοχή αρχέγονου δάσους με πολλά προστατευόμενα είδη), β) στους υδατικούς πόρους (ταπείνωση στάθμης του υπόγειου νερού, πιθανή ενίσχυση της έντασης και της επικινδυνότητας των πλημμυρικών φαινομένων, κίνδυνος ρύπανσης από τις πρόσθετες δραστηριότητες, ασαφής περιγραφή της διαδικασίας εισπίεσης του πλεονάζοντος νερού), και γ) στην ποιότητα του αέρα της ευρύτερης περιοχής (υψηλά επίπεδα σωματιδιακής ρύπανσης τα οποία σε πολλές περιπτώσεις θα υπερβαίνουν τα θεσπισμένα όρια για την προστασία της υγείας).

Πηγές: 1.http://nogoldthess.espivblogs.net/ Παρατηρήσεις επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Ελληνικός Χρυσός. Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) προτείνει να μην γίνει αποδεκτή η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και να μην προχωρήσει η αδειοδότηση του έργου της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός».
2. http://www.oakke.gr/na474/474metalia.htm Μεταλλεία Χαλκιδικής-Θράκης: Δυναμώνει ο ληστρικός ρόλος του κεφαλαίου Μπόμπολα
3. http://www.ramnousia.com/2012/10/xrysothires-kai-karkinopatheis.html?m=1 Χρυσοθήρες και καρκινοπαθείς

213Μου αρέσει! · · Κοινοποιήστε

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s